"> İmaj Yazılım İmaj Yazılım - Raporlama ve Aktarım Çözümleri


Raporlama Ve Aktarım Çözümleri

Raporlama ,programlarda biriken verilerin şirket yöneticilerinin şirket kararlarını verirken daha sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlar. Bu raporlamalar şirketin dönemsel kar miktarları , cirolardaki artış, ürünlerin satış miktarları gibi finansal raporlar olabileceği gibi müşteri eğilimleri, müşteri risk takibi , potansiyel müşteriler, müşteri memnuniyetleri gibi şirketi daha sağlıklı yönetmek için gerekli raporlarda olabilir.

İmaj raporlama modülümüz ile MsSQL ve MySql veritabanlı tüm programlardan istediğiniz her türlü veriyi istediğiniz filtrelerle raporlayabiliriz.

Veri Aktarımı

Şirketler farklı amaçlar için farklı programlar kullanmak zorunda kalabilirler. Ancak bu farklı programlardan gelen verilerin birarada bulunması gerektiği durumlarda veri aktarımı gereklidir. Bu veri aktarımları otomatik olabildiği gibi dosya üzerinden de (excel, txt vs) olabilir. Veri aktarımı yapılırken en önemli konu verilerin tutarlı olmasıdır.